Lesopzet en werkwijze

TypeWorld kids en XL:

TypeWorld kids en XL is speciaal ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met leuke teksten. In de typelessen wordt de cursist in eerste instantie het toetsenbord aangeleerd: met 10 vingers en blind. Dit gebeurt middels een interactief en online typelesprogramma. Het programma is als game opgezet, hierdoor zijn de lessen leuk, uitdagend en overzichtelijk. Bovendien ziet de cursist meteen het resultaat op het scherm verschijnen.

Als het toetsenbord blind en met 10 vingers is aangeleerd wordt begonnen met het vergroten van de vaardigheid. Dit gebeurt geleidelijk door het maken van vaardigheidsoefeningen in een tekstverwerkingsprogramma. Hierdoor leert de cursist handig en snel met een tekstverwerker omgaan. Tevens is het mogelijk om een cursus tekstverwerken te koppelen aan de typecursus, zodat ook de basisvaardigheden hiervan worden eigengemaakt.

Via de manager van TypeWorld kids en XL kan de cursusleidster de cursist volgen en adviezen of tips geven waar nodig. De manager geeft een overzicht waar de cursist is in het lesprogramma en waar hij of zij moeite mee heeft. Met deze informatie kan de cursusleidster gericht advies of extra begeleiding bieden tijden de lessen. Tevens is het mogelijk om berichten over en weer te sturen tussen de cursusleidster en cursist.

Als volwassenen leert u in principe op dezelfde manier typen. Het verschil is echter dat een volwassen persoon vaak al een eigen systeem heeft aangeleerd, waar automatisch naar teruggegrepen wordt. Wij bieden u een lesprogramma waarbij we teruggaan naar de basis. U hoeft niet meer naar uw toetsenbord te kijken, wat de nek en rug ontlast. U leert een ontspannen houding aan te nemen en hoeft zich niet meer te concentreren op het proces van typen, maar kunt zich richten op de tekst zelf.
 

Lesopzet en werkwijze klassikale en online cursussen (met begeleiding):

 • Gedurende de cursus is er begeleiding door ervaren en enthousiaste begeleidsters.
 • U ontvangt een studiewijzer per les(blok), zodat u weet wat het huiswerk is. Een les(blok) is gebaseerd op 2 weken.
 • Aanleren typen volgens het 10 vinger blindsysteem. 
 • Opbouwen van de vaardigheid in combinatie met een hoge accuratesse. In de cursus is een speciaal ontwikkeld programma om de snelheid op te bouwen.
 • Tekstverwerkingsfuncties worden aangeleerd (bij cursus tekstverwerken). Met extra lesmateriaal wordt er gewerkt in een tekstverwerkingsprogramma, zodat ook de basisvaardigheden van dit pakket worden eigen gemaakt. Hiermee wordt ingespeeld op het maken van werkstukken en verslagen voor school of werk.
 • Zithouding en RSI. Als u blind kunt typen, hoeft u niet steeds naar beneden naar uw toetsenbord te kijken en kunt u nekklachten en/of rugklachten voorkomen. Door een ontspannen werkhouding vermindert de stress en daarmee ook de kans op RSI.
 • Huiswerk: Ca. 20/30 minuten per dag (afhankelijk van gekozen cursus).
 • Het examen zal tijdens de cursus worden aangevraagd en alle klassikale cursussen kunnen worden afgesloten met een intern examen van Juist Leren Typen en Computervaardigheden.
 • Examen voorbereiding door middel van proefexamens.
 • Examen volgens landelijke normen die vastgesteld zijn door de VSLM en ECDL. De cursist kan kiezen of hij/zij voor het landelijk erkend ECDL examen gaat of het intern examen van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden, deze is niet erkend, maar wel volgens landelijk vastgestelde normen.
 • Het examen via het ECDL dient de cursist zelf aan te vragen bij ECDL op een locatie bij u in de buurt.
 • De cursist ontvangt een diploma als aan de exameneisen is voldaan.
 • Als er geen examen wordt gedaan dan ontvangt de cursist een certificaat bij afronding van de gehele cursus.

Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat alle cursisten aan het eind van de typecursus snel, accuraat, foutloos en blind kunnen typen met minimaal 100 of 130 aanslagen per minuut (afhankelijk van cursus).

 


Voordelen van het aanleren van blindtypen volgens het 10 vinger blindsysteem zijn:

 • Personen die blindtypen zijn geautomatiseerd en kunnen hierdoor alle aandacht richten op de opdracht.
 • Blindtypen voorkomt de kans op RSI. Personen die blind typen volgens het 10 vinger blindsysteem en volledig geautomatiseerd zijn, zitten veel meer ontspannen achter een pc.
 • Voor personen met dyslexie is het een goede oefening aangezien de deelnemer spellend leert typen.
 • De toetsenbordvaardigheid is makkelijker aan te leren als de cursist nog geen eigen systeem heeft ontwikkeld.

 

Lestijden en locaties.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september starten we de klassikale cursussen op door ons geselecteerde locaties. Het is daarnaast mogelijk om een cursus te laten verzorgen bij u op school of op kantoor.

Neem gerust contact op voor lesroosters, locaties, tarieven en andere cursusinformatie. Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden is telefonisch bereikbaar op 06-23597096 of via e-mail: info@juistlerentypen.nl

Vervanging van de begeleidster bij ziekte.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een begeleidster ziek wordt. In geval van ziekte proberen wij eerst vervanging te regelen. Mocht dit niet te realiseren zijn dan wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

Indien de cursist ziek is of door een andere reden niet naar de cursus kan komen, dient de cursist dit zo vroeg mogelijk te melden bij de desbetreffende begeleidster. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.