Dyslexie

Als een cursist dyslexie heeft, kies dan altijd voor een opleiding via een school of opleidingsinstituut. De persoonlijke begeleiding heeft een belangrijke meerwaarde!

Snel kunnen typen geeft een voorsprong, zo ook voor een cursist met dyslexie. Veel leraren binnen het onderwijs adviseren voor deze leerlingen een cursus computertypen. Leren blind typen is eigenlijk opnieuw (digitaal) leren schrijven. De cursist leert de woorden letter voor letter te lezen en aan te slaan. Hierdoor kunnen ook leerlingen met dyslexie een snelheid ontwikkelen die boven het gemiddelde ligt.

TypeWorld Kids en XL is zeer geschikt voor kinderen en volwassenen met dyslexie. In het programma wordt er op o.a. de volgende manieren rekening mee gehouden:

  • De letters kunnen uitgesproken worden. 

  • De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept. 

  • Er is bewust gekozen voor een lettertype dat voor dyslectici duidelijk is. Alle letters zijn afwijkend van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden. 
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. U hoeft dus niet te schakelen tussen het beeldscherm en het papier. Dit geeft u met dyslexie meer rust en overzicht. 
  • In TypeWorld Kids en XL kan het einddoel per cursist aangepast worden. De cursusleidster kan er dus voor kiezen om het einddoel te verlagen als een cursist er moeilijker doorheen komt.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Wij helpen u graag verder!