Algemene voorwaarden

 • Met het verzenden van het inschrijfformulier (via de website van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden, e-mail of post) verklaart de cursist (werkgever, school, vereniging of ouder/verzorger van de cursist) een bindende overeenkomst aan te gaan met Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De cursist heeft vanaf de aanmelding 14 dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 • De overeenkomst wordt door Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden bevestigd (na de uiterste inschrijfdatum, indien het een aanmelding is voor school). Wij van opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden respecteren conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De privacyverklaring en het toestemmingsformulier worden naar u gemaild als bijlages bij de bevestigingsmail. Deze dienen door u ingevuld en retour gestuurd te worden naar info@juistlerentypen.nl of via post naar Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden Spijkse Kweldijk 190 4211 CT Spijk
 • De vermelde prijzen zijn in Euro's aangegeven en dienen voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op de rekening van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden.
 • Kunt u het cursusgeld niet in 1 keer betalen? Dan is een betalingsregeling mogelijk.
 • Indien het cursusgeld niet voor aanvang van de cursus op rekening van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden staat, kan er geen licentie aangemaakt worden. En wordt er geen lesmateriaal uitgereikt aan de cursist.
 • Indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt, zullen wij eventuele administratie/incassokosten aan u doorberekenen.
 • De cursist(e) dient bij afwezigheid bij de klassikale les of ziekte af te (laten) bellen.
 • Indien de cursist vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze na overleg van een medische verklaring deelnemen aan de eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden alsnog in rekening gebracht.
 • Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
 • Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 • Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden behoud het recht de om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen (minimaal 8 cursisten).
 • Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden heeft de plicht voor een regelmatig verloop van de cursus. Wij van opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden respecteren conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De privacyverklaring en het toestemmingsformulier kunt u opvragen via het algemene e-mail adres: info@juistlerentypen.nl.
 • ​De cursist is verplicht Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens alleen voor intern administratief gebruik en hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan.
 • ​De cursist maakt gedurende de klassikale les gebruik van de computerapparatuur van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden of van de leslocatie. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan de door Juist Leren Typen en Computervaardigheden verstrekte apparatuur komt voor rekening van de cursist.
 • De cursist heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een aangepast normering. Gelieve hier enkel voor te kiezen wanneer u of uw kind een beperking heeft welke uw of zijn/haar typevaardigheid beïnvloedt (dyslexie, concentratie problemen).
 • Examenvoorbereiding intern examen d.m.v. proefexamens.
 • Intern examen volgens landelijke normen die vastgesteld zijn door de VSLM. Het intern examen van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden is niet erkend, maar wel volgens de landelijk vastgestelde normen.
 • De cursist kan kiezen of hij/zij voor het landelijk erkend examen gaat.
 • Examen via het ECDL dient de cursist zelf aan te vragen bij ECDL op een locatie bij u in de buurt.
 • De cursist ontvangt een diploma als aan de exameneisen is voldaan.
 • Als er geen examen wordt gedaan dan ontvangt de cursist een certificaat bij afronding van de gehele cursus.
 • Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden meldt de cursist(e) (die de klassikale lessen heeft gevolgd) aan voor een intern examen. Examengarantie wordt door Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden derhalve niet geboden.
 • De vermelde examenkosten zijn in Euro's aangegeven en dienen voor aanvang van het examen te zijn overgemaakt op de rekening van Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden, anders kan er niet worden deelgenomen aan het examen.
 • Indien de cursist de minimum exameneis niet haalt, kan hij/zij een herexamen aanvragen, deze extra kosten komen voor rekening van de cursist.
 • Thuis dient de cursist online te oefenen op de eigen computer en in een tekstverwerkingsprogramma. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het maken/mailen van het opgegeven huiswerk. Dit bij de klassikale en online cursussen met online begeleiding.
 • Als u niet tevreden bent over Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden dan kunt u schriftelijk per brief of per e-mail een klacht indienen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging en zullen wij uw klacht in behandeling nemen. Een klacht zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. De klachtenprocedure kunt u opvragen via de mail: info@juistlerentypen.nl. Wanneer een klacht niet door Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden opgelost kan worden, zal een derde de VSLM ingeschakeld worden. Het oordeel van de beroepsinstantie VSLM is bindend en zal door Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden snel afgehandeld worden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en mee omgegaan.
 • Het cursusaanbod wordt u aangeboden door Opleidingsinstituut Juist Leren Typen en Computervaardigheden.
 • Algemene voorwaarden opgemaakt: augustus 2018.